Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Προκειμένου να χρησιμοποιείς την Ιστοσελίδα μας αλλά και τις υπηρεσίες που τυχόν σου παρέχουμε, θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε κάποια προσωπικά σου δεδομένα.
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR) ως προσωπικά δεδομένα ορίζονται: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκέιμενο των δεδομένων»). Κάθε δεδομένο δηλαδή που μπορεί να οδηγήσει κάποιον που το επεξεργάζεται να γνωρίζει ποιος είσαι, αποτελεί προσωπικό σου δεδομένο.
Παρακάτω έχουμε εκπονήσει μια αναλυτική ενημέρωση ώστε κάθε Χρήστης της Ιστοσελίδας μας να γνωρίζει με ακρίβεια και διαφάνεια ποια δεδομένα του συλλέγουμε, πώς τα επεξεργαζόμαστε, με ποιο σκοπό, τι μέτρα ασφαλείας λαμβάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα του είναι προστατευμένα, πώς μπορεί ένας Χρήστης να επικοινωνήσει μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες και άλλες πληροφορίες που σε αφορούν.
Η προστασία των δεδομένων των Χρηστών μας είναι πάγια δέσμευση και προτεραιότητα της ομάδας της U-Trade γι’ αυτό και καλούμε τους Χρήστες μας να την διαβάσουν προσεκτικά. Εάν δεν είσαι σύμφωνος/η με οτιδήποτε από τα παρακάτω, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείς την Ιστοσελίδα μας.
Η Iστοσελίδα ανήκει στην «U-TRADE Ι.Κ.Ε.» (στο εξής «η Εταιρεία», «ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ή «εμείς», που εδρεύει στη Θήρα Κυκλάδων, Μεγαλοχώρι 84700 Σαντορίνη, καταχωρημένης στο Γ.Ε.Μ.Η με αρ. μητρώου 161064438000. Για κάθε επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική, εκτός αν ορίζεται ειδικώς διαφορετικά, Υπεύθυνο Επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, αποτελεί η Εταιρεία.

 

1. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και για ποιους σκοπούς;

Δεν χρειάζεται να μας κοινοποιήσετε καμία προσωπική σας πληροφορία για να περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα μας πέρα από τα δεδομένα που συλλέγει αυτομάτως το πρόγραμμα περιήγησης σας (browser), όπως η διεύθυνση IP, το πρόγραμμα και η συσκευή που χρησιμοποιείτε, η χώρα από την οποία επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα και τυχόν άλλες τεχνικές πληροφορίες. Αυτά τα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν αυτομάτως την ταυτότητα σας.
Παρόλα αυτά, μπορείτε να μας κοινοποιήσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες εάν επιλέξετε να εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής του newsletter μας, αν αποφασίσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (μέσω της σχετικής φόρμας , τηλεφώνου ή μέσω email) ή αν αποφασίσετε ότι θέλετε να φτιάξετε λογαριασμό στην Ιστοσελίδα μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:

Α) Εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής Newsletter

Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής του newsletter μας, θα συλλέξουμε την διεύθυνση email σας και θα την χρησιμοποιήσουμε για να σας στείλουμε emails έτσι ώστε να σας κρατούμε ενήμερους σχετικά με τα νέα μας, τα νέα στο χώρο του trading και τις εξελίξεις στις υπηρεσίες μας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεση σας, την οποία σας ζητάμε κατά την εγγραφή σας στο newsletter μας. Εάν είστε εγγεγραμμένος/η στο newsletter μας και δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον τα νέα μας, μπορείτε εύκολα και με ένα κλικ να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας πατώντας το unsubscribe link που βρίσκεται στο τέλος κάθε newsletter που σας στέλνουμε.

Β) Επικοινωνία

Η Ιστοσελίδα μας σας δίνει την δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας email ή συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που θα μας κοινοποιήσετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να χειριστούμε το μήνυμα, αίτημα, πληροφορία ή ερώτημα που υποβάλλατε. Τα προσωπικά δεδομένα που θα επεξεργαστούμε για αυτό το σκοπό είναι το όνομα, επίθετο, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου και τα περιεχόμενα του μηνύματος που μας στείλατε. Στην περίπτωση αυτή, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι το υπέρτερο έννομο συμφέρον μας για να χειριστούμε κατάλληλα τα μηνύματα, αιτήματα, πληροφορίες ή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν από τους χρήστες της ιστοσελίδας μας.

Γ) Δημιουργία λογαριασμού

Τα ίδια δεδομένα σας όπως στο (β) παραπάνω επεξεργαζόμαστε και όταν δημιουργείτε λογαριασμό στην Ιστοσελίδα μας με την προσθήκη κάποιων επιπλέον στοιχείων ταυτοποίησης όπως username, password ή άλλες παραμέτρους ασφαλείας. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η ικανοποίηση του δικού σας αιτήματος να φτιάξετε λογαριασμό. Εννοείται πως ανά πάσα στιγμή θελήσετε μπορείτε εύκολα να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας.

2. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Κατά κανόνα, δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της Ιστοσελίδας ή του λογαριασμού σας σε κανένα τρίτο μέρος.

Κατ’ εξαίρεση πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν αξιόπιστοι εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, όπως εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (IT) ή/και υπηρεσιών φιλοξενίας ιστότοπων (web hosting), μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών τους προς εμάς. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και δεσμεύονται να τα επεξεργάζονται αποκλειστικά για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας και τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρμόδιες δημόσιες αρχές και δικαστήρια εάν υποχρεούμαστε σε αυτό από την νομοθεσία ή από κάποια διωκτική αρχή ή για την άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Κατά κανόνα, δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ/ΕΟΧ. Σας διαβεβαιώνουμε ωστόσο ότι σε κάθε περίπτωση που χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες (πχ επειδή μια συνεργαζόμενη εταιρεία που εδρεύει στην Αμερική αναλάβει την συντήρηση του site μας) διασφαλίζουμε ότι το τρίτο μέρος που λαμβάνει τα δεδομένα έχει δεσμευτεί απέναντί μας με Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εφαρμόζει κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν αρχίσουμε να πραγματοποιούμε τέτοιες διαβιβάσεις θα μπορείτε να βρείτε σχετική ενημέρωση εδώ και να λάβετε αντίγραφα οποιασδήποτε σύμβασης ή ρήτρας έχουμε υπογράψει με τον παραλήπτη των δεδομένων.

3. Πώς επεξεργαζόμαστε και για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα επεξεργαστούμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι ευλόγως απαραίτητα και σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, που αναφέρονται ανωτέρω και θα τα διατηρήσουμε μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.

Οι προσωπικές σας πληροφορίες που μας κοινοποιείτε όταν επικοινωνείτε μαζί μας με την υποβολή μηνύματος, αιτήματος, πληροφοριών ή ερωτήματος, θα αποθηκεύονται στα αρχεία μας μέχρι να χειριστούμε κατάλληλα το σχετικά ζήτημα και να μπορέσουμε να εξετάσουμε και ανταποκριθούμε στο αίτημα, μήνυμα, πληροφορία ή ερώτημα σας. Όσον αφορά τα δεδομένα του λογαριασμού σας τα τηρούμε για όσο διάστημα είναι ενεργός ο λογαριασμός σας εκτός αν υποχρεωνόμαστε διαφορετικά από το νόμο. Τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε κοινοποιήσει έτσι ώστε να σας στέλνουμε το newsletter μας και να σας κρατάμε ενήμερους για τα νέα μας θα αποθηκεύονται στην λίστα μας μέχρι να αποφασίσετε να διαγραφείτε από αυτήν. Σε περίπτωση που ζητήσετε να διαγραφείτε, θα διασφαλίζουμε ότι θα διαγραφείτε άμεσα από την λίστα και δεν θα σας στέλνουμε πλέον newsletter.

4. Πρόσθετα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social plug-ins) και Cookies

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί πρόσθετα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς σύνδεσης με τις σελίδες της U-Trade σε Facebook, Instagram, Twitter και LinkedIn. Αυτά τα πρόσθετα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν την διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στον πάροχο του πρόσθετου μέσου. Επίσης, η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί google analytics cookies τα οποία μας επιτρέπουν να μετράμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω των πρόσθετων μέσων κοινωνικής δικτύωσης και cookies είναι η συγκατάθεση σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στα Cookie Preferences.

5. Τα δικαιώματα σας

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης και περιορισμού προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται στα αρχεία της Εταιρείας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας για την αποστολή newsletter αποστέλλοντας σχετικό αίτημα ή επιλέγοντας τον σύνδεσμο «unsubscribe» σε κάθε μήνυμα που θα σας στέλνουμε. Έχετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν πιστεύετε ότι παραβιάζουμε την νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

6. Στοιχεία επικοινωνίας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο παρακάτω email:info@u-trade.gr