ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 – ΑΝΑΛΥΣΗ

Tα επίπεδα δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον βαθμό εξοικείωσης του καθένα, αλλά και με την δική μας ανάγκη να συστηθούμε και να επεκταθούμε στις κατηγορίες που θέλουμε. Παρακαλούμε να μην αντιμετωπίσετε τα επίπεδα σαν κατάταξη με βάση τις ικανότητες σας, αλλά σαν κατηγοριοποίηση με βάση τις ανάγκες σας.

Αφορά τους ανθρώπους που θέλουν να εμβαθύνουν περισσότερο στις ενότητες που καλύπτουμε στο 1ο επίπεδο, καθώς και αυτούς που θέλουν να εξοπλιστούν με νέα πληροφορία και να ανανεώσουν, ή  να αναθεωρήσουν τελείως το επενδυτικό τους πλάνο. Στο επίπεδο 2 όπως και στα υπόλοιπα, θα υπάρχει διαρκής ανανέωση των μαθημάτων, με τα  χρησιμότερα εφόδια για τον σύγχρονο επενδυτή. Να σημειώσουμε πως πάντοτε υπάρχει και η μεμονωμένη επιλογή μαθημάτων από το κάθε επίπεδο. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να έχει εξοικειωθεί περισσότερο στην τεχνική ανάλυση σε σχέση με τα θεμελιώδη και το αντίθετο.