ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Tα επίπεδα δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον βαθμό εξοικείωσης του καθένα, αλλά και με την δική μας ανάγκη να συστηθούμε και να επεκταθούμε στις κατηγορίες που θέλουμε. Παρακαλούμε να μην αντιμετωπίσετε τα επίπεδα σαν κατάταξη με βάση τις ικανότητες σας, αλλά σαν κατηγοριοποίηση με βάση τις ανάγκες σας

Στο τελευταίο επίπεδο θα επικεντρωθούμε σε ειδικές κατηγορίες και θα ασχοληθούμε με τις λεπτομέρειες. Θα εξετάσουμε μεμονωμένα χαρτοφυλάκια, στρατηγικές και επενδυτικά πλάνα, θεωρητικά αλλά και πρακτικά. Το επίπεδο 3 δεν έχει να κάνει μόνο με τον βαθμό εξοικείωσης αλλά και με την εξατομικευμένη προσέγγιση, η οποία υφίσταται και στα προηγούμενα επίπεδα, αλλά εδώ κυριαρχεί. Να σημειώσουμε πως πάντοτε υπάρχει και η μεμονωμένη επιλογή μαθημάτων από το κάθε επίπεδο. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να έχει εξοικειωθεί περισσότερο στην τεχνική ανάλυση σε σχέση με τα θεμελιώδη και το αντίθετο.

Μαθήματα Επιπέδου 3