Εργαλεία Τεχνικής Ανάλυσης
€300

Started on 01/01/1970

Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε μια πληθώρα τεχνικών δεικτών και τη βέλτιστη εφαρμογή τους ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς αλλά και της τάσης που έχουμε. Χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνικής ανάλυσης θα δούμε σε live περιβάλλον πιθανούς τρόπους τοποθέτησης στην αγορά.

Πιο αναλυτικά θα εξετάσουμε:

  • Τασικοί τεχνικοί δείκτες
  • Τεχνικοί δείκτες αλλαγής τάσης / Δείκτες σε καταστάσεις συσσώρευσης
  • Δείκτες όγκου συναλλαγών
  • Στρατηγικές ανοίγματος / κλεισίματος θέσης
  • Ανάλυση σε διαφορετικές χρονικές περιόδους
  • Πρακτική εξάσκηση σε δοκιμαστικούς λογαριασμούς

Η ενότητα αυτή απευθύνεται σε επενδυτες με μέτρια έως μεγάλη εμπειρία στις χρηματιστηριακές συναλλαγές.

*Η τιμή που αναγράφεται αφορά ατομικές συνεδρίες. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να συμμετέχει στα ολιγομελή μας τμήματα (3-5 ατόμων) υπάρχει έκπτωση 20%.