Στρατηγικές Options
€500

Started on 01/01/1970

Σε αυτό το μάθημα, θα συζητήσουμε διάφορες στρατηγικές options που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του επενδυτικού σας χαρτοφυλακίου. Μέχρι το τέλος αυτού του μαθήματος, θα έχετε μια σταθερή κατανόηση των διαφόρων τύπων στρατηγικών και του τρόπου εφαρμογής τους για την επίτευξη των οικονομικών σας στόχων. Το μάθημα καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:

A΄: Εισαγωγή στα options

 • Ορισμός των options και τρόπος λειτουργίας τους
 • Τύποι options: calls και puts
 • Τιμολόγηση options: εσωτερική αξία και χρονική αξία
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή των options

B΄: Στρατηγικές διαπραγμάτευσης options

 • Covered call
 • Protective put
 • Bull call spread
 • Bear put spread

Γ΄: Advanced στρατηγικές option

 • Collar
 • Straddle
 • Strangle
 • Iron butterfly

Δ΄: Διαχείριση κινδύνου

 • Σημασία της διαχείρισης κινδύνου στις συναλλαγές Options
 • Είδη κινδύνου: συστηματικός κίνδυνος, μη συστηματικός κίνδυνος και ειδικός κίνδυνος Options
 • Στρατηγικές για τη διαχείριση του κινδύνου: διαφοροποίηση, εντολές stop-loss και προσαρμογή του μεγέθους της θέσης

*Η τιμή που αναγράφεται αφορά ατομικές συνεδρίες. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να συμμετέχει στα ολιγομελή μας τμήματα (3-5 ατόμων) υπάρχει έκπτωση 20%.