Εισαγωγή στις Μετοχές
€250

Started on 01/01/1970

Η εισαγωγή τις μετοχές θέτει τις βάσεις για την κατανόηση των παραγόντων που καθορίζουν τις τιμές αλλά και τη μεταβλητότητα των μετοχών. Θα αναλύσουμε τη διαχρονική αξία του χρήματος (Time Value of Money), τα είδη μετοχών και τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης τις διαθέσιμες αγορές στις οποίες έχει πρόσβαση ο ιδιώτης επενδυτής, καθώς επίσης τους τρόπους που μπορούμε να αποκομίσουμε κέρδη. Ακόμη, η εισαγωγή στις μετοχές περιλαμβάνει εισαγωγικές μεθόδους αποτίμησης μετοχών και διαχείρισης ρίσκου, ώστε να προετοιμάσει τον επενδυτή για το 2ο και 3ο επίπεδο αντίστοιχα.

Συνοπτικά, τα βασικά σημεία συζήτησης που καλύπτονται είναι τα εξής:

  • Η διαχρονική αξία του χρήματος (time value of money)
  • Τι είναι η μετοχή
  • Πρωτογενής και δευτερογενής αγορά
  • Μερίσματα και payout ratio
  • Αποτίμηση μετοχών
  • Φορολογία μετοχών

*Η τιμή που αναγράφεται αφορά ατομικές συνεδρίες. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να συμμετέχει στα ολιγομελή μας τμήματα (3-5 ατόμων) υπάρχει έκπτωση 20%.