Εισαγωγή στην Τεχνική Ανάλυση
€300

Started on 01/01/1970

Σκοπός του μαθήματος, εισαγωγή στη τεχνική ανάλυση, είναι η πλήρης κατανόηση της θεωρίας της τεχνικής ανάλυσης και των αρχών που τη διέπουν.

    Πιο αναλυτικά θα εξετάσουμε:

  • Αρχές και υποθέσεις της τεχνικής ανάλυσης
  • Τύποι διαγραμμάτων
  • Αναγνώριση τάσης / Στηρίξεις και Αντιστάσεις
  • Όγκος συναλλαγών
  • Διαγραμματικά μοτίβα
  • Χρηματιστηριακές εντολές

Η ενότητα αυτή απευθύνεται σε επενδυτές με μικρή εμπειρία στις χρηματιστηριακές συναλλαγές

*Η τιμή που αναγράφεται αφορά ατομικές συνεδρίες. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να συμμετέχει στα ολιγομελή μας τμήματα (3-5 ατόμων) υπάρχει έκπτωση 20%.