Εισαγωγή στα Θεμελιώδη
€300

Started on 01/01/1970

Η εισαγωγή στη θεμελιώδη θέτει τις βάσεις για την κατανόηση των μακροοικονομικών παραγόντων που καθορίζουν τις τιμές αλλά και τη μεταβλητότητα των επενδυτικών οχημάτων. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα απαραίτητων εννοιών και μεθόδων που εφοδιάζουν τον αυριανό επενδυτή με γνώση και κατανόηση του ευρύτερου οικονομικού γίγνεσθαι.Αναλυτικά θα εξετάσουμε τα εξής:

  • Κεφαλαιακή Διάρθρωση
  • Οργάνωση και Δομή της Αγοράς
  • Αποτελεσματικότητα της Αγοράς
  • Μόχλευση και χρημ. δείκτες
  • Τίτλοι σταθερού εισοδήματος
  • Αγορές σταθερού εισοδήματος: έκδοση διαπραγμάτευση και χρηματοδότηση
  • Εισαγωγή στην αποτίμηση του σταθερού εισοδήματος

*Η τιμή που αναγράφεται αφορά ατομικές συνεδρίες. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να συμμετέχει στα ολιγομελή μας τμήματα (3-5 ατόμων) υπάρχει έκπτωση 20%.