Μαθήματα πρώτου επιπέδου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Tα επίπεδα δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον βαθμό εξοικείωσης του καθένα, αλλά και με την δική μας ανάγκη να συστηθούμε και να επεκταθούμε στις κατηγορίες που θέλουμε. Παρακαλούμε να μην αντιμετωπίσετε τα επίπεδα σαν κατάταξη με βάση τις ικανότητες σας, αλλά σαν κατηγοριοποίηση με βάση τις ανάγκες σας.

Οι περισσότεροι ίσως σκεφτούν πως το επίπεδο αυτό απευθύνεται αποκλειστικά σε αρχάριους, αλλά θα το συστήναμε ανεπιφύλακτα σε όλους. Με τα μαθήματα του σύγχρονου επενδυτή του πρώτου επιπέδου θα μας δώσετε την ευκαιρία να θέσουμε τις βάσεις για τα επόμενα που θα ακολουθήσουν, με τους αρχάριους να έχουν μία ήπια εισαγωγή και τους εμπειρότερους ενδεχομένως, να εκπλήσσονται ευχάριστα. Να σημειώσουμε πως πάντοτε υπάρχει και η μεμονωμένη επιλογή από τα μαθήματα του πρώτου επιπέδου. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να έχει εξοικειωθεί περισσότερο στην τεχνική ανάλυση σε σχέση με τα θεμελιώδη και το αντίθετο.

Μαθήματα Επιπέδου 1