Η μακροοικονομία και ο νέος επενδυτής

Η μακροοικονομία είναι η μελέτη μιας οικονομίας συνολικά και όχι των επιμέρους τμημάτων που την αποτελούν. Ένας νέος επενδυτής, μπορεί να επωφεληθεί από την κατανόηση της ώστε να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις και να ελαχιστοποιήσει σε κάποιο βαθμό το ρίσκο. Ακολουθούν μερικοί τρόποι:

1) Κατανόηση των οικονομικών κύκλων: Η μακροοικονομία μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις διάφορες φάσεις ενός οικονομικού κύκλου, συμπεριλαμβανομένης της ανόδου, της κορύφωσης, της συρρίκνωσης και της ύφεσης. Η συνειδητοποίηση ή έστω η προσέγγιση της φάσης στην οποία βρίσκεται η οικονομία στον κύκλο μπορεί να σας βοηθήσει σημαντικά, καθώς για παράδειγμα διάφοροι κλάδοι αποδίδουν διαφορετικά σε κάθε στάδιο του κύκλου.

2) Πληθωρισμός: Ο πληθωρισμός είναι η αύξηση των τιμών που παρατηρείται με την πάροδο του χρόνου. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο πληθωρισμός επηρεάζει την οικονομία μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε επενδυτικές αποφάσεις που θα προστατεύσουν το χαρτοφυλάκιο σας. Για παράδειγμα, η επένδυση σε ακίνητα ή εμπορεύματα που συνήθως αυξάνουν την αξία τους καθώς αυξάνεται ο πληθωρισμός μπορεί να είναι μια στρατηγική.

3) Επιτόκια: Η μακροοικονομία μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς οι αλλαγές στα επιτόκια επηρεάζουν την οικονομία και τις επενδυτικές αγορές. Για παράδειγμα, όταν τα επιτόκια αυξάνονται, γίνεται πιο ακριβό για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις να δανείζονται χρήματα, γεγονός που μπορεί να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη. Ως νέος επενδυτής, η κατανόηση αυτών των σχέσεων μπορεί να σας βοηθήσει να κρίνετε πότε να επενδύσετε σε ομόλογα, μετοχές ή άλλα προϊόντα.

4)Παγκοσμιοποίηση: Η παγκοσμιοποίηση αναφέρεται στην αυξημένη διασύνδεση των οικονομιών, καθώς και στην αυξανόμενη σημασία του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει τους διάφορους κλάδους μπορεί να σας βοηθήσει, καθώς ορισμένοι κλάδοι μπορεί να επηρεάζονται περισσότερο ή λιγότερο από τις παγκόσμιες οικονομικές τάσεις.

Τέλος είναι σημαντικό να ενημερώνεστε για τις οικονομικές τάσεις και εξελίξεις και να ζητάτε τη συμβουλή ενός χρηματοοικονομικού επαγγελματία, εάν χρειάζεται.