Σχετικά με εμάς

Στη U-Trade είμαστε επαγγελματίες στο χώρο των επενδύσεων τα τελευταία 10 χρόνια. Στόχο έχουμε να μεταφέρουμε τη γνώση που έχουμε αποκτήσει  στον μέσο επενδυτή. Εστιάζουμε στην ουσία και θέλουμε να καταστήσουμε τον κάθε μαθητευόμενο,  πιο ανεξάρτητο στο κομμάτι των επενδύσεων. Κανείς μας δεν θεωρεί, πως με το πέρας του κύκλου των μαθημάτων μας, κάποιος είναι έτοιμος “να κατακτήσει τις αγορές”.  Μπορούμε όμως να εγγυηθούμε, πως θα είναι σε θέση να τις κατανοήσει και αντιμετωπίσει καλύτερα.
Στη u-trade πιστεύουμε ότι η στρατηγική του κάθε επενδυτή πρέπει να αντανακλά την προσωπική του φιλοσοφία και επενδυτικό ορίζοντα. Για το λόγο αυτό, κύριος στόχος μας είναι να εφοδιάζουμε τους μαθητές μας με τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να αξιολογούν τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της αγοράς βάσει του προσωπικού τους προφίλ ρίσκου.

Μιλώντας μαζί μας δεν θα λάβεις υποσχέσεις για άνευ ρίσκου εύκολες διαδικασίες που θα σε εναρμονίσουν με το χώρο των επενδύσεων και θα σε βοηθήσουν να πετύχεις σε ένα βράδυ. Αντιθέτως, τα μαθήματα μας αποτελούν το εφαλτήριο για να αφομοιώσεις με το “δύσκολο τρόπο” τις ιδιαιτερότητες των χρηματαγορών και να είσαι σε θέση να ερμηνεύεις τα γεγονότα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Τι επιδιώκουμε
Δια ζώσης μαθήματα
Πιστεύουμε στην προσωπική επικοινωνία και τις αυθόρμητες ερωτήσεις. Για το λόγο αυτό, επιλέγουμε να παραδίδουμε live, με εξαίρεση επιλεγμένες ενότητες για τις οποίες παρέχεται online εναλλακτική.
...
Η Αποστολή Μας
Όντας επαγγελματίες τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια, επιδιώκουμε να μεταδώσουμε την εικόνα που έχουμε για τις χρηματαγορές, χωρίς το προφίλ της επιτυχίας, ή τα πλαίσια μιας πελατειακής σχέσης.
...