Συμπεριφορική Ανάλυση
€200

Started on 01/01/1970

Στη συμπεριφορική ανάλυση θα κατηγοριοποιήσουμε συμπεριφορές επενδυτών που επηρεάζουν την αγορά και κατά συνέπεια τον εαυτό μας. Ουσιαστικά θα εστιάσουμε σε κριτήρια λήψης αποφάσεων που ενώ παίζουν βασικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις, τα συμβατικά οικονομικά συγγράμματα δεν τους δίνουν τη κατάλληλη βαρύτητα. Εξετάζουμε λοιπόν γνωστικά σφάλματα και συναισθηματικές προκαταλήψεις. Η οικονομική θεωρία παίρνει ως δεδομένο στα συμπεράσματα της, τη λήψη αποφάσεων με βάση τη “λογική”. Στη συμπεριφορική ανάλυση λοιπόν αλλάζουμε τις ισορροπίες και δείχνουμε πως αντιδρούν άτομα και αγορές στην πραγματικότητα.

*Η τιμή που αναγράφεται αφορά ατομικές συνεδρίες. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να συμμετέχει στα ολιγομελή μας τμήματα (3-5 ατόμων) υπάρχει έκπτωση 20%.